Oferta

W szczególności oferujemy:
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego według najlepszej wiedzy z najwyższą starannością i obiektywnością,
- bieżące konsultacje w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego mające na celu skorygowanie ewentualnych błędów przed sporządzeniem sprawozdania,
- uwzględnienie propozycji dot. terminu przeprowadzenia badania,
- całoroczne telefoniczne bezpłatne doradztwo podatkowe i księgowe.
W ramach ceny za wykonanie badania dołączamy do raportu szczegółową analizę finansową
z wykresami graficznymi.

 

Webdesign by Luiza Marcinkowska