Historia firmy

Biuro prowadzi działalność od 1 kwietnia 1990 roku - wpis do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 10620.
Właścicielem jest mgr Ferdynand Aleksandrowicz - biegły rewident nr upr. 6689/6361.

 

Webdesign by Luiza Marcinkowska